วิคตอรี่ การ์ด บจก.


วิคตอรี่ การ์ด บจก.

Full Description


วิคตอรี่ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

19/18 หมู่ 5 หมู่บ้านรุ่งนภา นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

19/18 Moo 5, Mooban Rungnapa, Navamin Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2374-8905, 0-2374-7553-4