วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง บจก.

vcbgroup@gmail.com
วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง บจก.

Full Description


วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

2044 อาคารชวนะนันท์ เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2044 Chavananan Bldg., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2314-4101-5

Fax

0-2318-4276, 0-2315-4274, 0-2319-0921