เวก้า พลาสติก (ประเทศไทย) บจก.


เวก้า พลาสติก (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เวก้า พลาสติก (ประเทศไทย) บจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างยูพีวีซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

947 หมู่ 12 อาคารทศพลแลนด์ บางนา-ตราด กม.35 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

947 Moo 12, Thosapol Land Bldg., Bangna-Trad Rd., Km.35, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-1438-9

Fax

0-2744-1440