วรากิจ บจก.

varakit_1707@yahoo.com
วรากิจ บจก.

Full Description


วรากิจ บจก.
รับเหมาก่อสร้างทั้งระบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

1707 จรัญสนิทวงศ์ 75 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

1707 Charansanitwong 75, Charansanitwong Rd., Bangphlat, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2435-6787-8

Fax

0-2880-2087