วราคอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ หจก.


วราคอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ หจก.

Full Description


วราคอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ หจก.
รับออกแบบก่อสร้างบ้าน อาคารและโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

200/114 ตรอกจันทน์สะพาน 3 จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

200/114 Trok Chansaphan 3, Chan Rd., Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2286-6622, 0-2286-1235

Fax

0-2286-1235