วนิชชัยก่อสร้าง (1979) บจก.

vanitchai@hotmail.com
วนิชชัยก่อสร้าง (1979) บจก.

Full Description


วนิชชัยก่อสร้าง (1979) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

81/18 ลาดปลาเค้า 51 ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

81/18 Latplakhao 51, Latplakhao Rd., Chorakhebua, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2570-4994-5, 0-2570-4392-4

Fax

0-2570-4756