วานิช โยธา บจก.


วานิช โยธา บจก.

Full Description


วานิช โยธา บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

170/14-15 สวนพลู สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

170/14-15 Suanphlu, Sathon-Tai Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2287-0770

Fax

0-2287-2614