วี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส บจก.

info@vtc.co.th
วี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส บจก.

Full Description


วี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส บจก.
ผลิตและจำหน่ายกุญแจนิรภัยสำหรับอาคาร บ้าน สำนักงาน โรงงานและรถยนต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

65/126-128 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 15 พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

65/126-128 Chamnan Phenjati Business Center Bldg., 15th Fl., Rama IX Rd., Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2245-4834-5, 0-2248-4550-1, 0-2245-9028-9

Fax

0-2248-3839