วี.เอส.โฮมการ์เด้น บจก.


วี.เอส.โฮมการ์เด้น บจก.

Full Description


วี.เอส.โฮมการ์เด้น บจก.
ผู้จัดสรรธุรกิจบ้านและที่ดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

14 ศูนย์วิจัย 12 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

14 Sunvichai 12, Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2716-5559-61, 0-2704-4411

Fax

0-2730-8351