วี.อาร์.ดี.กรุ๊ป บจก.

vrd_group@yahoo.com
วี.อาร์.ดี.กรุ๊ป บจก.

Full Description


วี.อาร์.ดี.กรุ๊ป บจก.
บริการกำจัดท่อระบายน้ำทิ้ง และชักโครกอุดตันที่อยู่ (ภาษาไทย)

20/41 หมู่ 11 ลาดปลาเค้า 10 ลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

20/41 Moo 11, Latplakhao 10, Latplakhao Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2907-4535-6

Fax

0-2907-4537