วี.พี. พลาสติกโปรดักท์ (1993) บจก.

info@vppthai.com
วี.พี. พลาสติกโปรดักท์ (1993) บจก.

Full Description


วี.พี. พลาสติกโปรดักท์ (1993) บจก.
ผลิต จำหน่ายประตูพีวีซีสำหรับห้องน้ำ, ผลิตพลาสติกชิ้นงานตามสั่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

84/3 หมู่ 8 สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

84/3 Moo 8, Suksawat Rd., Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2463-0336-9

Fax

0-2463-0985