วีเจ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.


วีเจ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

Full Description


วีเจ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

908/51 สุขุมวิท 101/1 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

908/51 Sukhumvit 101/1, Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2747-7585-9

Fax

0-2398-5109