วี.เอช.แอล. ก่อสร้าง และเข็มเจาะ บจก.


วี.เอช.แอล. ก่อสร้าง และเข็มเจาะ บจก.

Full Description


วี.เอช.แอล. ก่อสร้าง และเข็มเจาะ บจก.
จำหน่ายเสาเข็มเจาะที่อยู่ (ภาษาไทย)

46/171-174 หมู่ 1 ประชาชื่น 6 ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

46/171-174 Moo 1, Prachachuen 6, Prachachuen Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2589-6157, 0-2952-6200-7

Fax

0-2589-0889

...