วี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.


วี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


วี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41315 หมู่ 3 วัดหนามแดง หนามแดง-บางพลี ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

41315 Moo 3, Watnamdaeng, Namdaeng-Bangphli Rd., Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2710-2522

Fax

0-2710-2522