วี.บี.เค. โฟร์เอส หจก.

info@vbk4s.net
วี.บี.เค. โฟร์เอส หจก.

Full Description


วี.บี.เค. โฟร์เอส หจก.
ให้เช่าเครื่องมือหนัก รถแบ็กโฮ รถแทรกเตอร์ รถบด รถ JCB หัวเจาะ แผ่นเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

607 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

607 Pracharatbamphen 20, Pracharatbamphen Rd., Samsen-Nok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2691-3203-4

Fax

0-2691-6286