ยูรีเทค (ประเทศไทย) บจก.

asean.sale@mainmark.com
ยูรีเทค (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


บริษัทยูรีเทคฯ ให้บริการซ่อมพื้นทรุด เสริมสร้างความมั่นคง การยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตและโครงสร้างที่เกิดการทรุดตัว ได้แก่ พื้นคอนกรีต พื้นโรงงาน พื้นโกดัง พื้นถนน พื้นสนามบิน พื้นโรงจอดรถ คอสะพาน ลานอเนกประสงค์ ทางรถไฟ ถนนทางหลวง โบราณสถาน ท่าเรือ และเสริมฐานรากโครงสร้างที่อยู่อาศัย นอกจากนี้แล้วสารยูรีเทคยังสามารถใช้กับงานป้องกันการรั่วซึมของนํ้าผ่านโครงสร้างเขื่อนคอนกรีต โดยทุกบริการของบริษัทฯ มุ่งประโยชน์สูงสุดคือ ลดระยะเวลาในการปิดพื้นที่ ไม่เกิดการสูญเสียรายได้จากการปิดพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซม วิธีการของยูรีเทคถือได้ว่าเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และน่าเชื่อถือที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับปัญหาพื้นทรุดทั้งในและนอกอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

22/1 ซอยนาวงประชาพัฒนา 1 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

Zip code

10210

Tel.

0-2152-0900-1

Fax

0-2152-0902