เออร์บานิค บจก.

urbanique@email.com
เออร์บานิค บจก.

Full Description


เออร์บานิค บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

16 ลาดพร้าว 92 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

16 Latphrao 92, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2539-3145, 0-2933-8400, 0-2933-9662

Fax

0-2538-8159