เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์ บจก.

info@urban.co.th
เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์ บจก.

Full Description


เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์ บจก.
รับออกแบบ ตกแต่งภายในและให้คำปรึกษาด้านการดีไซน์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1143 รัชดาภิเษก 3 รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1143 Ratchadaphisek 3, Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2248-4581-6, 0-2641-8565

Fax

0-2641-8565