อัพ ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.

up_security@hotmail.com
อัพ ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.

Full Description


อัพ ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ให้กับหน่วยงานต่าง ๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

64/111 หมู่ 1 ติวานนท์ ต.ลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

64/111 Moo 1, Tiwanon Rd., lardkhwan, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

08-9494-9513, 0-2580-3106

Fax

0-2580-3106