ยูนิเวฟ บจก.

uniwave@loxinfo.co.th
ยูนิเวฟ บจก.

Full Description


ยูนิเวฟ บจก.
บริการรักษาความสะอาดอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

3656/35-36 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 11 พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

3656/35-36 Green Tower, 11th Fl., Rama IV Rd., Khlongtan, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2367-3470-81

Fax

0-2367-3482, 0-2367-3243