โรงงานดาวเดือนอุตสาหกรรม หจก.


โรงงานดาวเดือนอุตสาหกรรม หจก.

Full Description


โรงงานดาวเดือนอุตสาหกรรม หจก.
ผลิต จำหน่าย ส่งออกและรับทำตามตัวอย่าง แปรงและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

73 หมู่ 3 เพชรเกษม 58 เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

73 Moo 3, Phetchakasem 58, Phetchakasem Rd., Bangduan, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2413-0806, 0-2413-4196, 0-2455-7760-1

Fax

0-2454-2390