ยูนิเวอร์แซล เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี่ บจก.

uet@uetuniversal.com
ยูนิเวอร์แซล เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี่ บจก.

Full Description


รับออกแบบ ติดตั้ง งานระบบท่อ พร้อมอุปกรณ์ (MECHANIC) และให้คำปรึกษาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

เลขที่ 3 ซอยพัฒนาการ 50 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

Address (English)

No. 3 Soi Pattanakarn 50, Pattanakarn Rd., Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2720-4420

Fax

0-2720-4422-3