ยูไนเต็ด ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


ยูไนเต็ด ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ยูไนเต็ด ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
จำหน่ายกุญแจระบบการ์ด-อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสัญญาณเตือนภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/31 อาคารเซ็นจูเรียลปาร์ค ชั้น 3 อารีย์ 5 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

5/31 Centurial Park Bldg., 3rd Fl., Aree 5, Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2617-1445-8

Fax

0-2417-1449, 0-2617-1449