ธนาคารยูโอบี บมจ.


ธนาคารยูโอบี บมจ.

Full Description


ธนาคารยูโอบี บมจ.

บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สถาบันการเงิน ธนาคาร

ธนาคารยูโอบีที่อยู่ (ภาษาไทย)

191 ตึกหุ้นยนต์ ชั้น 5 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

Address (English)

191 Sathon-Tai Rd., Yannawa, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2343-3000

Fax

0-2285-1427