ยูนิซายน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ บจก.


ยูนิซายน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ บจก.

Full Description


ยูนิซายน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

1148/3-5 นครชัยศรี แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กทม.

Address (English)

1148/3-5 Nakhonchaisi Rd., Thanonnakhonchaisi, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2241-2464, 0-2243-1901, 0-2241-5066

Fax

0-2243-3431, 0-2669-5080 # 0