ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.

headoffice@unique.co.th
ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.

Full Description


ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.
ผู้รับเหมางานทั่วไป ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

200 หมู่ 4 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 15 แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

200 Moo 4, Jusmin International Tower, 15th Fl., Chaengwatthana Rd., Pakkret, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2582-1888

Fax

0-2582-3196