ยูนิบอร์ บจก.


ยูนิบอร์ บจก.

Full Description


ยูนิบอร์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไป งานฐานรากที่อยู่ (ภาษาไทย)

1148/3-5 นครชัยศรี แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กทม.

Address (English)

1148/3-5 Nakhonchaisi Rd., Thanonnakhonchaisi, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2243-1901, 0-2243-5066

Fax

0-2669-5080