ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น

marketing@uni-aire.com
ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น

Full Description


บจก. ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น

ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ

thaicons2016_id_10ที่อยู่ (ภาษาไทย)

69 หมู่ 3 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

69 Moo 3, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2321-4500, 0-2312-4278

Fax

0-2312-4277