ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ บจก.

info@uk-valuations.com
ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ บจก.

Full Description


ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ บจก.
ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ (ภาษาไทย)

216/72 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้น 17 นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

216/72 L.P.N. Tower, 17th Fl., Nanglinchi Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2285-4494

Fax

0-2285-2408