อุเด้ห์ (ประเทศไทย) บจก.

contact.utl@thyssenkrup.com
อุเด้ห์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


อุเด้ห์ (ประเทศไทย) บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ในโรงงานสารเคมี, ปิโตรเคมีโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซที่อยู่ (ภาษาไทย)

195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 30 สารทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

Address (English)

195 Empire Tower 3, 30th Fl., South Sathorn Rd., Yannawa, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2612-8200

Fax

0-2612-8290