อุดมพรไพรัตน์ ก่อสร้าง หจก.


อุดมพรไพรัตน์ ก่อสร้าง หจก.

Full Description


อุดมพรไพรัตน์ ก่อสร้าง หจก.
รับเหมาก่อสร้าง ถมดิน-ทราย ทำถนนที่อยู่ (ภาษาไทย)

155 หมู่ 1 หลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

155 Moo 1, Luangphaeng Rd., Khumthong, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2364-8460-1

Fax

0-2364-8400