อุดมโชค วิศวกรรม บจก.


อุดมโชค วิศวกรรม บจก.

Full Description


อุดมโชค วิศวกรรม บจก.
วิศวกรที่ปรึกษาและผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

245/103-104 อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

245/103-104 Arunamarin Rd., Bangyikhan, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2424-7225, 0-2434-1070

Fax

0-2433-7335