อุบลชาติ กรุ๊ป บจก.

sales@ubolchart.com
อุบลชาติ กรุ๊ป บจก.

Full Description


อุบลชาติ กรุ๊ป บจก.
พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการจัดสรรที่ดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

73/24-27 กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

73/24-27 Krungthep-Nonthaburi Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2968-4141

Fax

0-2525-1101