อุบลสหธรรมขนส่ง (1983) บจก.


อุบลสหธรรมขนส่ง (1983) บจก.

Full Description


อุบลสหธรรมขนส่ง (1983) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

301/3-4 หมู่ 6 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

301/3-4 Moo 6, Phahonyothin Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2972-9427-9

Fax

0-2972-9430