อู่ไทยเส็ง (1981) บจก.


อู่ไทยเส็ง (1981) บจก.

Full Description


อู่ไทยเส็ง (1981) บจก.
รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

266/3 จรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

266/3 Charansanitwong Rd., Sirirat, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2882-5132-8

Fax

0-2435-1141