ยู เอส เพสท์ คอนโทรล หจก.


ยู เอส เพสท์ คอนโทรล หจก.

Full Description


ยู เอส เพสท์ คอนโทรล หจก.
รับบริการกำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ และวางท่อหรือรับอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อตามระบบมาตรฐานที่อยู่ (ภาษาไทย)

10/42-43 จันทร์ทองเอี่ยม (หมู่บ้านวัฒกาญจน์) บางกรวย-บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

Address (English)

10/42-43 Chanthongaiam, Bangkruai-Bangbuathong Rd., Bangrakphatthana, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2920-9385-9, 0-2527-6043, 0-2527-6031

Fax

0-2920-9385