ยู.เอส.ซี. เทคโนโลยี บจก.

usc_ud@hotmail.com
ยู.เอส.ซี. เทคโนโลยี บจก.

Full Description


ยู.เอส.ซี. เทคโนโลยี บจก.
ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง ประกอบติดตั้งโครงเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

98/19 หมู่ 18 สุขสวัสดิ์ 64 สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

98/19 Moo 18, Suksawat 64, Suksawat Rd., Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2817-1128-9

Fax

0-2817-0465