ยู.พี. มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย บจก.

up_marketing@hotmail.com
ยู.พี. มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย บจก.

Full Description


ยู.พี. มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย บจก.
จำหน่ายเครื่องล่อและกำจัดแมลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

138, 138/11 จรัญสนิทวงศ์ 22 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

138, 138/11 Charansanitwong 22, Charansanitwong Rd., Banchanglor, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2412-1460, 0-2866-6705-9, 0-2412-3006

Fax

0-2412-6472, 0-2412-6931