ยู.เค.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

marketting@ukkgroup.com
ยู.เค.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


ยู.เค.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
รับเหมาก่อสร้าง โรงงาน อาคารต่างๆทั้งระบที่อยู่ (ภาษาไทย)

88/8 หมู่ 1 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Address (English)

88/8 Moo 1, 345 Rd., Bangkoowat, Mueang, Pathumthani

Zip code

12000

Tel.

0-2961-2906

Fax

0-2976-0508