ยู.ดี.อลูมินั่ม

service@udaluminum.co.th
ยู.ดี.อลูมินั่ม

Full Description


ยู.ดี.อลูมินั่ม
ออกแบบ-ติดตั้งประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม ฝ้าเพดานที่อยู่ (ภาษาไทย)

116 เจริญนคร 10 เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

116 Charoennakhon 10, Charoennakhon Rd., Khlongtonsai, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2861-0130-2, 0-2437-8850, 0-2437-1468

Fax

0-2861-0133