ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

ucdinter@truemail.co.th
ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

947/34 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้น 8 บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

947/34 Thosapol Land 4 Bldg., 8th Fl., Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2361-8686-9

Fax

0-2361-8690