ที วาย แอล ไลท์ติ้ง บจก.

info@tyllighting.com
ที วาย  แอล ไลท์ติ้ง บจก.

Full Description


ที วาย แอล ไลท์ติ้ง บจก.
ผลิตและนำเข้าหลอดไฟ โคมไฟ บัลลาสต์ อิกนิเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2154/14 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

2154/14 Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2332-4800, 0-2332-4733

Fax

0-2332-4801