ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

tsus_inter@hotmail.com
ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาระบบวิศวกรรมด้านความร้อนและพลังงาน จำหน่ายและติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มความร้อน เครื่องผลิตไอน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

53/56 โครงการ เดอะ ฮิลล์เพรส วงแหวน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Address (English)

53/56 Changphueak, Mueang, Chiangmai

Zip code

50300

Tel.

0-5389-0632

Fax

0-5389-0634

...