ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ บจก.

trustypm@gmail.com
ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ บจก.

Full Description


ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ บจก.
บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโดยวิศวกรที่ปรึกษาที่อยู่ (ภาษาไทย)

159/175 คู้บอน 27 คู้บอน-รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

159/175 Khoobon 27, Khoobon-Ramintra Rd., Tha Raeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2246-2147-8

Fax

0-2246-2148, 0-2945-1399

...