ตรงเจริญ คอนสตรัคชั่น บจก.


ตรงเจริญ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ตรงเจริญ คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

290/4 พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

290/4 Phayathai Rd., Phayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2938-6177-9, 0-2215-6433, 0-2215-8019

Fax

0-2215-9208

...