ทริปเปิลเทค เทคโนโลยี บจก.


ทริปเปิลเทค เทคโนโลยี บจก.

Full Description


ทริปเปิลเทค เทคโนโลยี บจก.
จำหน่าย ติดตั้งระบบ Access Control เครื่องควบคุมประตูด้วยระบบลายนิ้วมือที่อยู่ (ภาษาไทย)

196 วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

196 Watpradu Thammathipat, Pracharat Sai I Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2912-3044-5

Fax

0-2912-5624