ทริปเปิ้ล ช. เอ็นจิเนียริ่ง หจก.


ทริปเปิ้ล ช. เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

Full Description


ทริปเปิ้ล ช. เอ็นจิเนียริ่ง หจก.
รับงานก่อสร้างและงานรื้อถอนอาคาร โรงงาน โกดังที่อยู่ (ภาษาไทย)

41359 หมู่ 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

41359 Moo 4, Bangtalat, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2883-3293

Fax

0-2883-3294

...