ทริปเปิ้ล เอ พรอพเพอร์ตี้ บจก.

aaa@triplea.co.th
ทริปเปิ้ล เอ พรอพเพอร์ตี้ บจก.

Full Description


ทริปเปิ้ล เอ พรอพเพอร์ตี้ บจก.
รับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

135 หมู่ 5 85 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

135 Moo 5, 85, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2379-0780-1

Fax

0-2379-0787