ตรัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.

tme@trimitr.com
ตรัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.

Full Description


ตรัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

199/56-58 วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

199/56-58 Viphavadi-Rangsit Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2616-0578-83, 0-2278-1638, 0-2278-1585

Fax

0-2616-0579, 0-2616-0587, 0-2279-2473

...