ไตรกรุ๊ป รัชดา บจก.


ไตรกรุ๊ป รัชดา บจก.

Full Description


ไตรกรุ๊ป รัชดา บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

158 อาคารเอมมานูเอล ชั้น 4 รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

158 Emmanuelle Tower, 4th Fl., Ratchadaphisek Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2247-3130-5

Fax

0-2246-1720

...